Khách Hàng Feedback

Khách Hàng Feedback

20/05/2020
admin

Trong truyền thông, media là những kênh truyền tải và lưu trữ, là công cụ được sử dụng để lưu và gửi thông tin hoặc dữ liệu, nhưng cũng có thể coi là một kênh dùng để giao tiếp, xây dựng quá trình định hướng để truyền tải thông tin tới những mục tiêu hay những đối tượng đại chúng bằng những phương tiện truyền thông (các phương tiện được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách rộng rãi) để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào.

Media có thể chia làm ba mảng: truyền thông offline, truyền thông online, PR

 • truyền thông offline: tiếp cận trực tiếp với đối tượng mục tiêu thông qua việc tuyên truyền và đặt bàn thông tin
 • truyền thông online:
  • tiếp cận gián tiếp đối tượng mục tiêu thông qua kênh truyền thông online
  • lên kế hoạch phát triển các kênh truyền thông trong một giai đoạn và triển khai nội dung đó.
 • PR: thiết lập và duy trì các mối quan hệ lâu dài với các đơn vị hợp tác.

Dịch vụ Media chuyên nghiệp tại Thiên Vân:

 • Lập kế hoạch quảng cáo. Cam kết KPIs.
 • Mua & đặt chỗ quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông như TV, Radio, Báo/Tạp chí, Online và Outdoor
 • Daily monitoring (Theo dõi hiệu quả, báo cáo quảng cáo)
 • Cập nhật rating chương trình, kênh truyền hình
 • Cập nhật hoạt động quảng cáo của các nhãn hàng & đối thủ cạnh tranh
 • Báo cáo phân tích sau chiến dịch quảng cáo
 • Kiến nghị, đề xuất

Chúng tôi cam kết:

 • Chiết khấu cạnh tranh, quy trình Booking chặt chẽ, chuyên nghiệp & tin cậy
 • Theo dõi hiệu quả, báo cáo & cung cấp chứng nhận phát sóng, chứng từ quảng cáo
 • Phân tích hiệu quả & đề xuất cho chiến dịch kế tiếp